^ Back to Top

Licznik wyjazdów 2024

Fałszywe alarmy  0
Miejscowe zagrożenia

14

Pożary

2

Łącznie

16

Zarząd

Prezes OSP Nawsie Brzosteckie

Buczek Janusz

Komendant Gminny

 Wiceprezes naczelnik OSP Nawsie Brzosteckie

Zegarowski Krzysztof

Wiceprezes OSP Nawsie Brzosteckie

Grzegorz Przewoźnik

Wiceprezes-zastępca naczelnika OSP Nawsie Brzosteckie

Grygiel Grzegorz

Sekretarz OSP Nawsie Brzosteckie

Mateusz Domaradzki

Skarbnik OSP Nawsie Brzosteckie

Alicja Grodzka

Gospodarz OSP Nawsie Brzosteckie

Kawalec Jerzy

Kronikarz OSP Nawsie Brzosteckie

Piotr Składanowski

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP NAWSIE BRZOSTECKIE

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Nawsie Brzosteckie

Kawalec Krzysztof

Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP Nawsie Brzosteckie

Kobak Józef

Członek Komisji Rewizyjnej OSP Nawsie Brzosteckie

Siwek Stanisław